Muaj Vim Nquag Pluag Vim Yeeb

Director: 

Purakiart Karunboriruk

Screenwriter:

Purakiart Karunboriruk

Genre:

Drama

Director: 
Genre:
Screenwriter:

Purakiart Karunboriruk & Laim Lauj

Purakiart Karunboriruk

Drama

Daim Movie no yog ib daim ua qhia tias txhob xyaum ua neeg qua Yeeb qua tshuaj lub neej thiaj yuav tsis puas tsuaj.