Hmoob Tsis Muaj Hnub Tuag

Hmoob Tsis Muaj Hnub Tuag
Watch Trailer
$
Rent $5.99
Click $ To Watch Full Movie
Director: 
Genre:
Screenwriter:

Pao Parapark

Kou Thao

Action

Daim Movie no yog ib daim ua txog luag lwm haiv neeg saib tsis tau peb Hmoob tuaj ntxias kom Hmoob nrog lawv ua luam txhaum cai yog tsis ua li lawv hais ces lawv tua pov tseg. Tsis tas li xwb tseem tuaj quab yuam peb cov poj niam ua dev ua npau. Daim movies no yog ib daim uas au tau zoo saib heev.