Films

Hmoob Tsis Muaj Hnub Tuag

Directors:  Pao Parapark

Screenwriter:  Kou Thao & Pao Parapark

Genre:  Action

 

Daim Movie no yog ib daim ua txog luag lwm haiv neeg saib tsis tau peb Hmoob tuaj ntxias kom Hmoob nrog lawv ua luam txhaum cai yog tsis ua li lawv hais ces lawv tua pov tseg. Tsis tas li xwb tseem tuaj quab yuam peb cov poj niam ua dev ua npau. Daim movies no yog ib daim uas au tau zoo saib heev.

Hmong Tsis Muaj Hnub Tuag (Poster).jpg
Tuag Vim Nyiaj (Poster).jpg
Tuag Vim Nyiaj (Part 1-2)

Directors:  Teem Xyooj & Kou Thao

Screenwriter:  Kou Thao

Genre:  Scary

 

Daim movie no yog ib daim uas tua txaus ntshai tu sia thiab lom zem heev. Nws ua txog yus muaj tub muaj ki tias sis thaum yus laus ua tsis tau noj lawm lawv tsis muaj leej twg xav hlub yus. Tej tub ki sib txeeb yuav life insurance rau yus thaum kawg tsis muaj yus lawm lawv sib txeeb nyiaj ua yeeb ncuab tag. 

Hmoob phais tsib.jpg
Hmoob Phais Tsib

Directors:  Purakiart & Laim Lauj

Screenwriter:  Purakiart

Genre:  Horror

 

Daim Movie no yog ib daim ua txog neeg phem nyiag me nyuam coj mus tua noj. yog ib daim au tau zoo saib heev.

Muaj vim qhuav pluag vim yeeb.jpg
Muaj Vim Nquag Pluag Vim Yeeb

Directors:  Purakiart & Laim Lauj

Screenwriter:  Purakiart

Genre:  Drama

 

Daim Movie no yog ib daim ua qhia tias txhob xyaum ua neeg qua Yeeb qua tshuaj lub neej thiaj yuav tsis puas tsuaj.  

Kev hlub 2 tiam.jpg
Kev Hlub 2 Tiam

Directors:  Purakiart & Laim Lauj

Screenwriter:  Purakiart

Genre:  Drama

 

Daim Movie no yog ib daim ua txog Ib nkawm nkauj nraug sib sib hlub tsis sib tau vim neeg phem muab 2 tug tua tuag tas lawm es nkawv rov los sib nrhiav rau tias 2 no tiam sis nkawv tseem tsis sib tau thiab vim tiam tas los thaum lawv muab tus hluas nkauj tua lawv muab nws tus plig kaw cia lawm es nws los thawj thiab tsis tau. 

Vam leej ntheev tom.jpg
Txheev Leej Txeev Tom Vam Leej Vam Com

Directors:  Laim Lauj

Screenwriter:  Laim Lauj

Genre:  Action

 

Daim Movie no yog ib daim action movie uas au tau zoo saib Thiab lom zem heev.

tuj lub lawj xeeb 1 .jpg
Tuj Lub Lawj Xeeb

Directors:  Laim Lauj

Screenwriter:  Laim Lauj

Genre:  Action

 

Lawj xeeb tuj lub yog ib daim movie uas ua txoj neeg phem tuaj txhom peb hmoob cov ntxhais es peb tau siv lub tuj lub los tam tsam prog lawv. 

siab nyoos Kou .jpg
Qeej hmong koob txuj.jpg
Siab Nyoos Yus roj kib yus txha

Directors:  Laim Lauj

Screenwriter:  Laim Lauj

Genre:  Horror

 

Siab Nyoos yog ib daim movie ua txog tus niam rov ntsib nws tus qub hluas nraug ces nkawv thiaj li nrhiav tswv yim muab tus tuag kom nkawv thiaj li sib tau. Yog ib zaj dab neeg muaj tseeb ua tau zoo saib heev.

Qeej Hmoob Koob Txuj

Directors:  Laim Lauj

Screenwriter:  Laim Lauj

Genre:  Action

 

Qeej Hmoob Koob Txuj ua txog kev sib cov nyom ntawm 2 tsev neeg uas txawj qeej tshaj plaws . Yog li daim ua tau zoo saib thiab lom zem heev.